آدرس دبیرستان پسرانه موعود
 
نشانی از بزرگراه شیخ فضل الله نوری :
 بزرگراه شیخ فضل الله غرب به شرق ، دسترسی محلی قبل از خروجی یادگار امام ،  نبش بن بست افشار، پلاک ۱
 
 
*******************
نشانی از بزرگراه یادگار امام :
بزرگراه یادگار امام جنوب، خروجی حبیب اللهی، انتهای خیابان تیموری (مترو شریف)،  بَر شیخ فضل الله غرب به شرق ، دسترسی محلی قبل از خروجی یادگار امام ،  نبش بن بست افشار، پلاک 1
 
 
*******************
 
نشانی از خیابان ستارخان :
خیابان حبیب اللهی، خیابان یکم دریانو،  خیابان همایونشهر جنوبی ، خیابان لطفعلی خانی ،  انتهای کوچه پارس ، نبش کوچه ذوقی و مظاهری کرمانی ، پلاک 1
 
 
******************************************
 
شماره تماس:
دوره اول:66519215*66538069
 
 
44275386* ۴۴۲۷۵۳۸۷ * ۴۴۲۷۵۳۸۸* ۴۴۲۷۵۳۸۹
 
 
     
 
     
نقشه