آدرس و شماره دبیرستان

آدرس دبیرستان پسرانه موعود
 
نشانی از بزرگراه شیخ فضل الله نوری :
 بزرگراه شیخ فضل الله غرب به شرق ، دسترسی محلی قبل از خروجی یادگار امام ،  نبش بن بست افشار، پلاک ۱
 
 
*******************
 
نشانی از خیابان ستارخان :
خیابان حبیب اللهی، خیابان یکم دریانو،  خیابان همایونشهر جنوبی ، خیابان لطفعلی خانی ،  انتهای کوچه پارس ، نبش کوچه ذوقی و مظاهری کرمانی ، پلاک 1
 
 
******************************************
 
شماره تماس:
دوره اول: 66519215 - 66538069
دوره دوم : ۴۴۲۱۸۲۲۲ - ۶۶۵۱۵۸۷۱ - ۶۶۵۱۵۸۷۹
 
 

نقشه