ساعات ملاقات:
روزهای زوج از ساعت
15 الی 17
ایمیل:
m.nazarizade@gmail.com
 

ارتباط با مدیریت

گیرنده

مدیر مجتمع آموزشی موعود

 
 
 
 
—نام و نام خانوادگی :
 مهدی نظری زاده  
   —* تحصیلات  : 
—  کارشناس ارشد مدیریت امور فرهنگی با پایان نامه طراحی مدل مدیریت کیفیت جامع مدارس براساس مدل مدیریت کیفیت اروپا
 دوره مربیگری مهارت های زندگی در دانشگاه تهران
 دوره های واقعیت درمانی مقدماتی و پیشرفته از موسسه بین المللی ویلیام گلسر
— * سوابق مدیریتی :
— مدیر و از موسسین مجتمع آموزشی موعود
— معاون آموزشی دبیرستان سازمان انرژی اتمی ایران
— مدیر پروژه استاندارد سازی دبیرستان انرژی اتمی و مجموعه مدارس سلام
  مدیر عامل و از موسسین موسسه فرهنگی و آموزشی میعاد دانش پژوهان
— مدیر و از موسسین مجمع علمی دانش آموزان نمونه و مجمع علمی نخبگان
— * سوابق مشاوره آموزشی یا مشاوره مدیریتی :
—  مدارس : سلام تجریش ، سلام دیباجی ، سلام یاسین ، سلام فرمانیه ، سلام ندای اندیشه ، مفید یک ،  علامه حلی یک ، علامه حلی نه ، شیخ مفید ، روشنگر ، فرهنگ نوین ، موسسه خدمات علمی رزمندگان ، مرکز المپیاد بنیاد شهید تهران ، موسسه معراج اندیشه ، مرکز مشاوره شریف
—* سوابق در سمت مسئول پایه :
— مسئول پایه اول و دوم دبیرستان انرژی اتمی
—  مسئول پایه دوم دبیرستان های سلام تجریش و علامه امینی
  مسئول پایه سوم دبیرستان موعود
— مسئول پایه چهارم نمونه دولتی امام صادق (ع) منطقه 9
— مسئول پیش دانشگاهی در مجمع علمی دانش آموزان نمونه
—* سوابق تدریس :
— استاد دوره های آموزشی دبیران ، کارکنان و مدیران مدارس سلام
 دبیر آموزش مهارت های زندگی و مهارت های کار تیمی
— دبیر دین و زندگی سال اول ، دوم و سوم در دبیرستان انرژی اتمی و دبیر دین و زندگی سال چهارم در دبیرستان موعود

مقالات

شاخص­های هر زیر معیار در استاندارد های دبیرستان موعود

مدیریت فرهنگی

EFQM model

مفهوم شناسی فرهنگ

نمونه هایی از طراحی مدل های تعالی در سازمان های ایرانی

الگوي تعالي سازماني ایرانی - ارکان و مستندات الگوي تعالي ایرانی

مروری بر پیشینه مدل های تعالی در آمریکا و ایران جايزه مالكوم بالدريج ( آمریکا )

آشنایی با مدل مدیریت کیفیت جامع اروپا1 EFQM انواع خودارزيابي

آشنایی با مدل مدیریت کیفیت جامع اروپا1 EFQM نقش خود ارزیابی در مدل

آشنایی با مدل مدیریت کیفیت جامع اروپا1 EFQM - منطق ارزیابی در مدل EFQM

آشنایی با مدل مدیریت کیفیت جامع اروپا1 EFQM- توصیه های عملی برای هر زیر معیار

آشنایی با مدل مدیریت کیفیت جامع اروپا1 EFQM-زیر معیار های سنجش مدل

آشنایی با مدل مدیریت کیفیت جامع اروپا EFQM-معیار ها اصلی مدل و تعریف آنان

آشنایی با مدل مدیریت کیفیت جامع اروپا EFQM

مبانی نظری مدیریت کیفیت جامع (ایشی کاوا)

مبانی نظری مدیریت کیفیت جامع (كرازبي)

مبانی نظری مدیریت کیفیت جامع(جوران)

مبانی نظری مدیریت کیفیت جامع (دمینگ)