گروه زیست

 
 
 
نام و نام خانوادگی :
عظیم پور
سوابق تدریس :
دبیرستان های تیزهوشان 2 ، 7 ، 10 ، علامه امینی ،
نمونه دولتی رشد هدایت ، امام صادق علیه السلام