گروه ریاضیات

 
 
 
     دبیر حسابان پایه یازدهم و دوازدهم
 
 
دبیر  هندسه تحلیلی پایه دوازدهم
       
 
 
 
 
 
 
دبیر ریاضی پایه دهم و یازدهم
 
 
 

 
محمد رضا عباسی
ریاضی پایه یازدهم