همیار مشاور پایه نهم
 
 
 
نام و نام خانوادگی:
میلاد حامدمقدم
 
تحصیلات:
مهندسی برق
 
 
 
     
 
     
مناسبت ها
 
 
     
 
     
پیام رسان
 
گیرنده
 
     
 
     
مشاور پایه نهم
 
 
 
فرازشیری
 
تحصیلات:
مهندس مکانیک