درج مطلب
 
 
بیشتر براتون مهمه که بچه شما چی بشه یا کی باشه ؟
 
دکتر بشه یا مهندس ؟!
یا
یه شهروند مسئول یا یه پدر توانمند ؟
 
 
 
 
دیگه مدرسه نرو !
 و از توی خونه بودن لذت ببر !
 
اینجا یه خونه است 
و ما یه خانواده ایم ...