پیام رسان
 
گیرنده
 
     
 
     
معاون فرهنگی دوره دوم
 
 
 
 
 
نام و نام خانوادگی:
     داوود سرآبادانی
 
سوابق کاری:
 
 معاون فرهنگی دبیرستان علامه امینی منطقه 5
معاون فرهنگی دبیرستان شیخ مفید منطقه 11
مدیر داخلی کانون فرهنگی مبین
معاون دبیرستان سلام یاسین
مدیر دارالقرآن آموزش و پرورش منطقه 2
مدرس قرآن
 
 
     
 
     
درج مطلب
 
 
 
ساعات ملاقات:
یکشنبه الی چهار شنبه
10 صبح الی 14 بعد از ظهر