پیام رسان
 
گیرنده
 
     
 
  معاون فرهنگی دوره دوم  
 
 
نام و نام خانوادگی:
سید رضا موسوی
 
سوابق کاری:
 
 معاون فرهنگی دبیرستان های علامه امینی منطقه 5 ،علامه منطقه 19، شهیدان رضائیان منطقه 1
بسیج شهرداری منطقه 6،
 شرکت فرازاندیشان 
 
 
     
 
     
درج مطلب
 
 
 
ساعات ملاقات:
یکشنبه الی چهار شنبه
10 صبح الی 14 بعد از ظهر