پیام رسان

گیرنده

 
 
 
نام و نام خانوادگی:
سعید قادری
 
تحصیلات:
لیسانس علوم و معارف حوزوی
 
سوابق کاری:
کمک پرورشی دبستان شهید جهان آرا منطقه 12
کمک پرورشی دبستان امید انقلاب منطقه 9
معاون پرورشی دبیرستان ولیعصر (عج الله) منطقه 9
معاون پرورشی دبیرستان شهدای کارگر منطقه 9
دبیر درس عربی ، قرآن ، دینی ، تفکر و سبک زندگی
معاون آموزشی آموزشگاه شهدای علم و فناوری