درج مطلب
 
مدیر پایه یازدهم:
 
نام و نام خانوادگی:

محمد صادق فدایی

تحصیلات:

مهندسی عمران 10سال سابقه

سوابق کاری:

مشاور پایه 1 تا 4 دبیرستان علامه امینی، مشاورپایه یازدهم ودبیر عربی پایه و کنکور،

مشاورپایه اول و دوم دبیرستان صالحین م 13 

 
     
 
 
     
پیام رسان
 
گیرنده
 
     
 
     
ساعات ملاقات:
 
 
 
ساعات ملاقات:
روزهای دوشنبه و پنجشنبه ساعت 8
الی ۱6