درج مطلب
 
 
نام و نام خانوادگی:

مجید سلاطینی

تحصیلات:

لیسانس فیزیک محض دانشگاه شریف

سوابق کاری:

مشاور دبیرستان موعود
دبیر ریاضیات دبیرستان موعود

عضو مجمع علمی نخبگان غرب تهران

 
     
 
 
     
پیام رسان
 
گیرنده
 
     
 
     
ساعات ملاقات:
 
 
ali.babaei89@yahoo.com
ساعات ملاقات:
شنبه ساعت ۱۴ الی ۱۷