درج مطلب
 
 
 

مدیر پایه دهم:
نام و نام خانوادگی:
حمید دادرس
تحصیلات:
دارای مدرک کارشناسی مهندسی صنایع
سوابق:
مشاوره، تدریس هندسه و ریاضیات
در دبیرستانهای
سلام ایران زمین، علامه امینی
و مجمـع علمی نخبـگان
 
 
     
 
     
پیام رسان
 
گیرنده
 
     
 
     
ساعات ملاقات
 
 
ساعات ملاقات
شنبه      11 الی 13 و 16 الی 17
یک شنبه                       15 الی 16
سه شنبه                         15 الی 16