دبیران محترم پایه دوازدهم
 
 
-----------------------------------------------
 
آقای قربانی دبیر محترم  حسابان- پایه دوازدهم 
تحصیلات: کارشناسی ریاضی محض دانشگاه صنعتی شریف
سوابق تدریس: دبیرستان های سلام ، تلاش ، علامه امینی ، معلم ، علامه جعفری ، رهنما ، شاهد معراج ، نمونه همت ، مهر ، شیخ مفید ، وصال ، امام جواد و....، مدیرعامل و موسس مجتمع آموزشی سرمشق،15 سال سابقه تدریس
سوابق تالیف:طراح آزمون های قلم چی و واله
-----------------------------------------------

آقای خاکی دبیر محترم هندسه تحلیلی- پایه دوازدهم

تحصیلات:;کارشناسی ریاضی کاربرد در کامپیوتر-کارشناسی ارشد صنایع

سوابق تدریس : مدرس برتر دبیرستان های انرژی اتمی ، مفید ، علامه امینی ، سلام و...

سوابق تالیف:مولف کتابهای هندسه پایه ، تحلیلی و ریاضیات گسسته در انتشارات های مرآت ، رزمندگان و مبنا

طراح آزمون های نشانه ، گاج و ...

 
 
-----------------------------------------------                                          

آقای توکلی دبیر محترم ریاضیات گسسته- پایه دوازدهم

تحصیلات :کارشناسی ارشد ریاضی

سوابق تدریس: دبیرستان های فرزانگان 6 ،سلام یوسف آباد،نمونه دولتی امام صادق،نمونه دولنی امام حسین و...

سوابق تالیف:تالیف کتاب های صفر تا صد تحلیلی برای خوش خوان، دیفرانسیل برای انتشارات منتشران

 

-----------------------------------------------  

آقای مدقالچی دبیر محترم  فیزیک - پایه دوازدهم

تحصیلات: دکترای پزشکی هسته ای

سوابق تدریس: دبیرستان های مفید ، رشد ، امام صادق ، امام حسین ، علامه،آل آقا ، فرزانگان 5

سوابق تالیف:مولف سه جلد کتاب سال چهارم و پایه خوشخوان ، جمع بندی فیزیک صفر تا صد

 

-----------------------------------------------

آقای ابراهیمی دبیر محترم  فیزیک پایه- پایه دوازدهم

تحصیلات: دکترای مهندسی برق

سوابق تدریس: دبیرستان های تیزهوشان ، فرزانگان 5 ، نمونه دولتی امام صادق ، پروفسور  حسابی 

سوابق تالیف:مولف سه جلد کتاب سال چهارم و پایه خوشخوان ، جمع بندی فیزیک صفر تا صد

-----------------------------------------------

آقای رکن الدینی دبیر محترم شیمی -پایه دوازدهم

تحصیلات: کارشناسی ژنتیک

سوابق تدریس:مفید ، پیام ، سلام ، جهان آرا ، بحرالعلوم ، سپهر معرفت ، صاحب کوثر ، غدیر ، اندیشه خلاق و ...،

25 سال سابقه تدریس

-----------------------------------------------

آقای حسین آبادی دبیر محترم  دین و زندگی -پایه دوازدهم

تحصیلات : دانشجوی دکترای حقوق

سوابق تدریس: سروش، دانش،خوارزمی،رهنما،شیخ مفید،هاتف،مراکز تربیت معلم و....

 

-----------------------------------------------

آقای رهنمون دبیر محترم عربی- پایه دوازدهم

تحصیلات: دانشجوی دکترای برق دانشگاه علم و صنعت دارای تحصیلات حوزوی 

سوابق تدریس :دبیرستانهای رهیار، تلاش، علم و ادب و ... 

-----------------------------------------------

آقای احمد نژاد دبیر محترم ادبیات فارسی- پایه دوازدهم

تحصیلات: کارشناسی ارشد ادبیات فارسی 

سوابق تدریس : دبیرستان های فرزانگان پویا ، سلام ، خاتم ، باقرالعلوم و ....

-----------------------------------------------

آقای نظری زاده دبیر محترم مطالعات اجتماعی- پایه دوازدهم

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت امور فرهنگی 

سوابق تدریس :انرژی اتمی،سلام تجریش،علامه امینی و...

 

-----------------------------------------------

آقای مراد دبیر محترم زبان انگلیسی- پایه دوازدهم

تحصیلات: کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 

سوابق تدریس : دبیرستان های علامه حلی ، علامه طباطبایی ، حنان و .....

سوابق تالیف : زبان انگلیسی جامع انتشارات خیلی سبز ، آزمون زبان انتشارات خیلی سبز