معرفی دبیران محترم  
دبیران محترم پایه دهم
------------------------------------------                          

آقای یوسفیان دبیر محترم ریاضی الف - پایه دهم                                                                                                                      

تحصیلات :کارشناسی ارشد عمران                                                                                                                                                                         

 

سوابق تدریس:دبیرستان های فرزانگان پویا، آفرینش، پویندگان، فرهیختگان، فارابی، فرهنگ نوین و ...

 

 

------------------------------------------

آقای دادرس دبیر محترم ریاضی ب -پایه دهم                                                                                                                                       

تحصیلات: کارشناسی مهندسی صنایع
سوابق تدریس: هندسه و ریاضیات در دبیرستانهای سلام ایران زمین، علامه امینی
و مجمـع علمی نخبـگان
 
 
------------------------------------------

آقای مویدی دبیر محترم هندسه- پایه دهم                                                                                                                                                          

 

تحصیلات :کارشناسی ارشد عمران

سوابق تدریس: دبیرستان های نمونه دولتی رشد، علامه طباطبایی، راهیان فضیلت، پژوهش و ...

 

 

 

------------------------------------------

آقای شهابی نیا دبیر محترم فیزیک- پایه دهم

تحصیلات:کارشناسی ارشد رشته فیزیک

سوابق تدریس: دبیرستان های سلام، شیخ مفید، علامه طباطبایی و .....

 

 

-----------------------------------------

آقای شکروی دبیر محترم شیمی- پایه دهم

تحصیلات:دکترای شیمی

سوابق تدریس:استاد دانشگاه، انرژی اتمی، سلام، عرفان، بحرالعلوم، باقرالعلوم، علم و ادب، خیام،مجتمع آموزشی بنیاد شهید، مدرس المپیاد شیمی 

سوابق تالیف:کتاب شیمی انتشارات گاما سال 92،کتاب شیمی کنکور انتشارات دانش پژوهان سال 85

افتخارات:دبیرستان انرژی اتمی دبیر برتر

 

------------------------------------------

آقای  تیموری دبیر محترم زیست -پایه دهم                                                                                                                     

تحصیلات:کارشناسی ارشد زیست شناسی

 سوابق تدریس:آموزش زیست با متد جدید در دبیرستان های انرژی اتمی، سرای دانش ،سلام ایران زمین ،سلام ونک،سلام سرسبز،علامه طباطبایی،علوی و ... 

سوابق تالیف:مولف سه جلد کتاب سال چهارم و پایه خوشخوان ، جمع بندی فیزیک صفر تا صد 25 سال سابقه تدریس

------------------------------------------

آقای فرهنگیان دبیر محترم دین و زندگی-پایه دهم 

تحصیلات : کارشناسی اقتصاد 

سوابق تدریس: دبیرستان های سلام ، نمونه شهید همت ، دانشجو ، دکترهشترودی ، قلم چی ، شهرری ، و .......

طراح آزمون های مرآت و نشانه دهم و یازدهم

------------------------------------------

آقای موسوی دبیر محترم عربی-پایه دهم 

تحصیلات : مهندسی عمران 

سوابق تدریس: دبیرستان سلام وعضو مجمع علمی نخبگان غرب تهران

-----------------------------------------

آقای نظری زاده دبیر محترم آمادگی دفاعی و جغرافیا- پایه دهم

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت امور فرهنگی 

سوابق تدریس :انرژی اتمی،سلام تجریش،علامه امینی و...

 

-----------------------------------------

آقای سرآبادانی دبیر محترم تفکر و سواد رسانه ای- پایه دهم
 
 سوابق تدریس :معاون فرهنگی دبیرستان علامه امینی منطقه 5 ،معاون فرهنگی دبیرستان شیخ مفید منطقه 11
مدیر داخلی کانون فرهنگی مبین ،معاون دبیرستان سلام یاسین ،مدیر دارالقرآن آموزش و پرورش منطقه 2
مدرس قرآن
 
 

-----------------------------------------

 

 

آقای صادق پور دبیر محترم زبان انگلیسی-پایه دهم

تحصیلات :لیسانس حسابداری

سوابق تدریس: دبیرستان های همای دین و دانش ، انصارالحسین و آموزشگاههای زبان