اخبار/مقالات
 

هیچ خبری یافت نشد.
 
     
 
     
مناسبت ها
 
 
     
 
     
درج مطلب
 
 
     
 
     
پیام رسان
 
گیرنده
 
     
 
     
معاون آموزش
 
 
 
نام و نام خانوادگی:
فراز شیری 
 
 
رشته تحصیلی :
مهندسی مکانیک
 
سمت:
مشاور پایه نهم
 
 
 
 
     
 
     
ساعات ملاقات
 
ملاقات:
farazshiri@
(با هماهنگی قبلی)